חלה שנאפתה ללא הפרשת חלה. האם מותר לאכול אותה?
4.13K viewsכללי

שאלה: שלום הרב, חלה שנאפתה ללא הפרשת חלה. האם מותר לאכול אותה?

לכתחילה צריך להפריש חלה מהעיסה, כפי שנאמר בתורה “ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה”. אבל אם שכחו וכבר אפו את הלחם אם זה כמה לחמים צריך לקבץ אותם לקרטון אחד ובמידה ויש בכולם שיעור חלה (שזה 1.550 ק”ג) מברכים “להפריש חלה תרומה”, ואחר כך חותכים חתיכה קטנה מאחד הלחמים  ואומרים “הרי זו חלה”, מכניסים אותה בשקית ומניחים בפח או שורפים אותה. במידה ושורפים, אין להניח את הניח את החתיכה בתנור בשעה שאופים לחם או עוגה.