קריאת תהילים על בן אדם שאני לא מכיר
5.23K views

לאחרונה אני רואה יותר ויותר הודעות SMS, הודעות בפייסבוק, במייל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר בבקשות לקריאת תהילים על פלוני.ואני שואל אותך כבוד הרב, האם זה יעיל ומועיל? האם אני אתפלל על מישהו שאני לא מכיר זה יעזור לו? ובכלל, אם הקב”ה גזר עליו משהו למה שאני “יבטל מעליו את הגזירה”?

אין תפילה שלא מועילה, רק שלנו אין העיניים לראות מה פועלות התפילות של עם ישראל. ויש פוסקים הסוברים שאם אני יכול לבקש על הזולת החולה אפשר שאני עובר על “לא תעמוד על דם רעך” כי אפשר שתפילתי תעזור לו, ופעם אחת נכנס יהודי שלא נפקד בבנים לרבי מקודס זצ”ל שיתפלל עליו, אמר לו הרבי ה’ יעזור תמשיך להתפלל ולקוות, לאחר זמן שלא נושע חזר אל הרבי ואמר לו התפילות לא הועילו. גער בו הרבי ואמר לו, בזכות התפילות שלך מאה נשים עקרות נפקדו ואתה אומר לא עזרו. קרוב ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת”
באשר לשאלה למה לבקש היפך הגזירה שגזר הקב”ה, ובכן חז”ל אמרו במסכת יבמות שלא היו האבות והאימאות עקרות אלא מפני שהקב”ה מתאווה לתפילותיהם של צדיקים, כך הקב”ה מתאווה לתפילת עם ישראל שמכוח התפילות יתבטלו הגזירות, וכך רצון הקב”ה, וכמו שאב ואם לפעמים מתגרים בחינוך שלהם “ומציקים לו” כדי לשמוע את בכיו ותחנוניו, מתוך אהבתם אליו, כך רצון ה’ שנפנה אליו על כל דבר, ואף אם אינו דבר הקשור אליך אלא לאדם אחר ויש בזה משום חסד של אמת בתפילה על הזולת, ויתרה מזו אמרו חכמים כל המתפלל על חבירו והוא צריך לו נענה תחילה.

שאלה 7: