שוקולד מגדים
5.75K viewsכשרות

עכשיו כש”עלית” עברו ליצר את השוקולדים עם “חלב ישראל”, יש טעם לקנות “מגדים”?

מעבר לתערובת “האבקת חלב נכרי” יש עוד רכיבים שיש בהם בעיות הלכתיות כגון הג’לטין לכן אם אתה מדקדק בכשרות בודאי שיש לך חובה לקנות מגדים, אבל מבחינה הלכתית מותר לאכול מוצרי עלית ללא חשש.