תיקון ליל שבועות או שחרית?
4.91K views

אני מאוד רוצה להיות בתיקון ליל שבועות, אבל כמו שאני מכיר את עצמי אני יתעייף ולא יקום לשחרית. מה עדיף? ועד כמה התיקון הזה באמת חשוב?

התיקון הוא דבר חשוב מאוד וינעלה, שיש בו משום תיקון לעם ישראל שבמעמד הר סיני הלכו לישון, אשר על כן אנו נשארים ולומדים מכל חלקי התורה תנ’ך, ותרי’ג מצוות, ומדרשים וכו’ דוגמאות מכלל התורה שבכתב ושבעל פה שקיבלנו מסיני, אבל אם אתה חושש שתפסיד תפילת שחרית, תלמד בביתך תנ’ך כמה פסוקים מכל ספר, ותרי’ג מצוות ותלך לישון.