תלמוד תורה חפץ חיים

בית ספר תורני לבנים בקרית שמונה