כולל חזון עובדיה

תיאור הארגון ומטרותיו :

הארגון הוקם בשנת 2000, ע”י יו”ר העמותה, הרב יעיש חנונה. רבים מחברי  העמותה הינם חוזרים בתשובה, אשר שמו להם למטרה לפתח מקום בו יוכלו להתחזק רוחנית, ולהתמקד בפעילויות של חסד למען הקהלה.

קהל היעד :

ציבור מכל שכבות הגילאים כמפורט בפעילות של העמותה. יהודים המבקשים להתקרב לזהות שלהם וללמוד את עיקרי התורה, תושבי קרית שמונה, קיבוצים ומושבים מכל האזור.

חזון העמותה :

העמותה תדאג לצרכי הציבור בשמחה ובחסד תוך כדי מתן שירותים לכל דורש

יעדי העמותה ופעילותיה:

  1. הקמת מוסד חינוכי תורני מאושר ע”י משרד החינוך בקרית שמונה
  2. קיום “כולל” אברכים וספריה תורנית הפתוחה לכל דורש.
  3. שיעורים ללימוד תורה וקירוב בין האוכלוסיות השונות בגליל העליון.
  4. חשיפת הגיל הצעיר למסורת היהודית, תורת ישראל וערכים ע”י קיום פעילות ייחודית.
  5. יצירת מעורבות קהילתית ככלל ולאוכלוסיות מצוקה בפרט.
  6. “אשת חיל”מפגשי נשים בלבד במגוון נושאים: שיעור שבועי קבוע, מפגשים בחגים, וניהול פעילות שנתית.
  7. הקמת “גשר חי” עם יהודים מהתפוצות על מנת לקרבם לחוג היהודי ולעזור במניעת התבוללות.
  8. סיוע והכונה כלכלית  למשפחות ע”י שיתוף פעולה עם ארגון “פעמונים”.
  9. הכנה לבר-מצוה, קריאת הפטרה, הנחת תפילין, ולימוד טעמי המקרא. וכן לימוד ותרגול ע”י תוכנת מחשב מיוחדת.
  10.   עמידה בכל הקריטריונים לקבלת אישור על ניהול תקין של העמותה ע”י רשם העמותות