מסעדות כשרות בקרית שמונה
שם העסקכתובת העסקשם המשגיחנייד משגיחהשגחהדרוג כשרותהערותבעליםטלפון בעליםנייד משגיח2רמת כשרותחלבי/בשריסווג העסק
אושי אושיגן הצפוןאביעד כץכשרבשרימזנון/מסעדה
אילנז בע"מא.ת.דרומייוסי כהן (ב)052-3178889יוצא ונכנסכשרבשריאילן זויגי050-7989190052-3172223כשרבשרימזנון/מסעדה
אינג'וי בשרימתחם ONEגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסכשרבשריגיא מימון054-2857033כשרבשרימזנון/מסעדה
אינג'וי חלבימתחם ONEגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסכשרחלביגיא מימון054-2857033כשרחלבימזנון/מסעדה
אישתלהמתחם גליליוןיהודה רווחכשרבשרימזנון/מסעדה
אכסניית תל-חיתל חידידי לוי050-7239729יוצא ונכנסכשרחלבי/בשרישמעון ברמי050-7239729כשרחלבי/בשריאכסניה
אמיגוסא.ת. דרומיגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסמהדריןבשרייהודה דנינו054-2857033מהדריןבשרימסעדה
אצהאזור תעשיה דרוםאלישמע כץ054-8080049כשרבשרימזנון/מסעדה
באגט הצפוןטיילת הצפוןיחזקאל לוי050-5580400יוצא ונכנסכשרבשריאורי רודה052-5120552כשרבשרימזנון/מסעדה
באגט שלומיטיילת הצפוןיחזקאל לוי052-5120552יוצא ונכנסכשרבשרי - משגיח בוקרשלומי אבוטבול6902847052-5120552כשרבשרימזנון/מסעדה
בופאלוא.ת. דרומישכנזי יוסיקבועכשרבשריצור אדם054-5960603כשרבשריחנות/מפעל בשר
בורגראנץ'קניון נחמיהיוסי כהן (צ)052-4669326יוצא ונכנסמהדריןבשרי052-4669326מהדריןבשרימזנון/מסעדה
בורגריםא.ת.דרומיגבי פרץ054-9984234יוצא ונכנסמהדריןבשרישלומי אטדגי054-9984234מהדריןבשרימזנון/מסעדה
בורקס קרית שמונהרסקודב ויסקי054-2839298מהדריןחלבימזנון/מסעדה
בי פרשקניון נחמיהיוסי כהן (צ)052-4669326יוצא ונכנסמהדריןחלבי/פרווהעידן כהן052-4669326מהדריןחלבימיצים ויוגורט
ביגהמרכז ביגאלישמע כץ054-8080049מהדריןחלבימזנון/מסעדה
ביס טעיםמתחם אגדוענונו ירון050-7332457יוצא ונכנסכשרבשריפרץ יעקב6950706050-7332457כשרבשרימזנון/מסעדה
בית האוכל של מושיקואגד+א.ת.דרומייוסי כהן (ב)052-3178889יוצא ונכנסכשרבשרימשה אוחנה052-3172223כשרבשרימזנון/מסעדה
בית תמחוי חב"דשפרינצקבנימין שוקרון050-9001045קבועמהדריןבשרייגאל ציפורי050-4106420מהדריןבשריקייטרינג
בלו בסאזור תעשיה צפוןשבתאי אפון050-2197139כשרפרווהמזנון/מסעדה
בסט בורגרמתחם אגדיוסי כהן (ב)052-3178889יוצא ונכנסכשרבשרימתן בן שטרית73726567052-3172223כשרבשרימזנון/מסעדה
בר בריאמרכז צביגבי פרץ055-6662995יוצא ונכנסכשרחלביאלירן דמרי054-9984234כשרחלבימזנון/מסעדה
ג'אנגו - גרילא.ת. דרומיגבאי אילן054-2857033כשרבשרימזנון/מסעדה
גרג - עדן החיים בע"מקניון שמונהגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסכשר054-2857033מהדריןחלבימזנון/מסעדה
הבן של סימובית בוסמתיחזקאל לוי052-5120552יוצא ונכנסמהדריןבשריעודד קדוש6997550052-5120552מהדריןבשרימזנון/מסעדה
הטריפ הצפוניבית הללחיים שני050-5371148כשראיתן דויטש050-5371148כשרחלביסדנאות כנאפה
הכל דבשיסוד המעלהחיים שניכשרעונתייוסף שרון050-5371148מהדריןפרווהמפעל
המקום של סולימנירסקויחזקאל לוי050-5580400יוצא ונכנסמהדריןבשרי052-5120552מהדריןבשרימזנון/מסעדה
הסלטים של סמדירח' שפרינצקרועי שטרית054-9984234יוצא ונכנסכשרבשריסמדי מלכה053-2285557כשרבשריקייטרינג
הפלאפל של אהרוןרסקווענונו ירון050-7332457יוצא ונכנסכשרבשריאהרון אהרון6905140050-7332457כשרבשרימזנון/מסעדה
הפסקת אוכלא.ת.דרומירועי שטרית052-5120552יוצא ונכנסכשרבשריאסף בן דוד053-2285557כשרבשרימזנון/מסעדה
הקבב של עובדארלוזורוב 6יחזקאל לוי052-5120552יוצא ונכנסמהדריןבשריתומר עובד050-2203992052-5120552מהדריןבשרימזנון/מסעדה
השווארמה של יוסףקניון נחמיהאביסדריס יוסי052-5880212יוצא ונכנסכשרבשרייוסוף הייב052-5880212כשרבשרימזנון/מסעדה
השיפודיה של גויאבהרסקואליהו אזולאי052-5100077מהדריןבשרימזנון/מסעדה
חביבהכיכר צה"לוענונו ירון050-7332457מהדריןבשרימרים מור יוסף050-7332457מהדריןבשרימזנון/מסעדה
חומוס אליהושד' תל-חיאביעד כץמהדריןפרווהמזנון/מסעדה
יאמי יאמימרכז צביגבי פרץ0583242550יוצא ונכנסכשרחלביאלירן דמרי054-9984234כשרחלביגלידריה
יוחננוףא.ת דרומירועי שטרית054-5330183יוצא ונכנסכשר2 תעודות מוצגות053-2285557כשרמרכול
כמו בביתדפנהיצחק בן שימול052-7598800כשרבשריקייטרינג
מאור השמןמרכז צביגבי פרץ054-9984234יוצא ונכנסמהדריןבשרימאור אלגרבלי054-9984234מהדריןבשרימזנון/מסעדה
מאמא חלסהיובל יניב 5משה ישראלימהדריןבשרימזנון/מסעדה
מזנון לחייליםהנשיא 1יוסי כהן (צ)052-4669326יוצא ונכנסכשר052-4669326כשרמזנון/מסעדה
מסעדת האחים ממןשד' תל-חירפאל סלאב050-6341835מהדריןבשרימזנון/מסעדה
מעדני מ.ע.ררסקורווח עזרא054-7186006יוצא ונכנסכשרבשריכהן חנניה054-7186006כשרבשריחנות/מפעל בשר
מפגש הפלאפל והשווארמהשד' תל-חיעמי חיוט052-3121709מהדריןבשרימזנון/מסעדה
מקדונלדסקניון 8 באמצעגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסכשרבשרי/חלבי054-2857033כשרבשרימזנון/מסעדה
מקסיקנו טורטיהארלוזורוב 8וענונו ירון050-7332457יוצא ונכנסכשרבשרידנינו יהודה050-7332457כשרבשרימזנון/מסעדה
מרכז הפיצה והפלאפלקניון נחמיהעמי חיוט052-3121709מהדריןחלבימזנון/מסעדה
נתח קצביםא.ת. דרומידידי לוי050-7239729קבועכשרבשריפחימה אלירן6905032050-7239729כשרבשריחנות/מפעל בשר
סופר בשרמרכז צבירווח עזרא052-5646692כשרבשרישמעון דהן6949271054-7186006כשרבשריחנות/מפעל בשר
סופר בשר - מפעלא.ת.דרומיאביסדריס יוסי054-9984234כשרבשרישמעון דהן6949271052-5880212כשרבשריחנות/מפעל בשר
פוד מרקטקניון שמונהגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסכשר2 תעודות מוצגות054-2857033כשרמרכול
פיצה בגיןמנחם בגין 64יוסי כהן (צ)052-5120552יוצא ונכנסמהדריןחלביפרץ יוני772070890052-4669326מהדריןחלביפיצריה
פיצה העמקשד' תל-חי 106יחזקאל לוי052-5120552יוצא ונכנסמהדריןחלבילידור יפרח052-5120552מהדריןחלביפיצריה
פיצה ווספהשד' תל-חישטרית רועי052-8757867יוצא ונכנסמהדריןחלביביטון ערן053-2285557מהדריןחלביפיצריה
פיצה מטריצהארלוזורוב 15אלישמע כץ054-8080049מהדריןחלבימזנון/מסעדה
פיצה נאפוליקניון 8 באמצעגבאי אילן054-2857033יוצא ונכנסמהדריןחלביפרץ שלו052-2661254054-2857033מהדריןחלביפיצריה
פיצה שליאזור תעשיה דרוםאריה קסלר052-7203676מהדריןחלבימזנון/מסעדה
פיצה שמשתל -חי 92רועי שטרית052-3172223יוצא ונכנסמהדריןחלביתורג'מן עידן053-2285557מהדריןחלביפיצריה
פיצוחי חיידרמרכז צבירווח עזרא052-5880212יוצא ונכנסמהדריןחיידר054-7186006כשרממתקים ופיצוחים
פיקנטימרכז מסחרירווח עזרא054-7186006יוצא ונכנסכשרבשרילוי ציון6950987054-7186006כשרבשריחנות/מפעל בשר
פלאפל בנימין שמולהככר צה"לחיים פינטוכשרפרווהמזנון/מסעדה
פלאפל עמרמרכז מסחרייחזקאל לוי052-5120552יוצא ונכנסמהדריןשמעון עמר052-5120552מהדריןפרווהמזנון/מסעדה
קונדיטוריה אלוןארלוזורוב 8יוסי כהן (ב)052-3172223יוצא ונכנסכשרחלביאלון אסתר6817796052-3172223מהדריןחלביקונדיטוריה
קייטרינג "אביר יעקב"רח' עולי הגרדוםשבתאי אפון054-9984234מהדריןבשריעודד קדוש052-8415550050-2197139מהדריןבשריקייטרינג
קייטרינג חרמוןביס"ש חרמון, שנירבן שימול יצחק052-759880קבועכשרחלבי/בשרייוסף דבורה052-7598800כשרחלבי/בשריאכסניה
קייטרינג פאר (סלמה)א.ת. צפוניויקטור ברכה053-9621259יוצא ונכנסכשרבשרי053-9621259כשרבשריקייטרינג
קמפינושד' תל-חיוענונו ירון050-7332457כשרחלביג'וני טוביה054-6510354 050-7332457כשרחלביפיצריה
קפה מרכזכיכר צה"לשטרית רועי053-2285557כשרבשרימזנון/מסעדה
קפה קפהמרכז ביגדב ויסקי054-2839298מהדריןחלבימזנון/מסעדה
קפיטריה תל-חיתל-חיאביסידריס יוסי052-8757867קבועכשרחלבי/בשרי052-5880212כשרחלבי/בשרימזנון/מסעדה
קפלה (חלבי/בשרי)מתחם אגדוענונו ירון050-7332457יוצא ונכנסכשרחלבי/בשריאבי פלה050-7332457כשרחלבי/בשרימזנון/מסעדה
רד מיטרסקואליהו אזולאי050-5580400יוצא ונכנסכשרבשרידני יטח6904450052-5120552מהדריןבשרימזנון/מסעדה
רולדיןשד' תל-חידידי לוי050-7239729כשרחלבימזנון/מסעדה
רמי לוי - סופרא.ת. צפוניאביסדריס יוסי052-5880212כשר2 תעודות מוצגותרמי לוי052-5880212כשרמרכול
שופרסל דיל - ביגביגיוסי כהן (ב)052-3172223קבועכשר052-3172223כשרמרכול
שופרסל דיל המצודותצומת המצודותכהן יוסי (צ)052-4669326קבוע052-4669326כשרמרכול
שלאלי - טעמי החרמוןרח' ברל - 10 חנויותגבאי אילן054-2857033כשרבשרישלאלי בשרה054-2857033כשרחלבי/בשריקייטרינג
תדמיתא.ת. דרומידידי לוי050-7239729קבועמהדריןבשריציון אמסלם6950916050-7239729מהדריןבשרימזנון/מסעדה
מפקחי כשרות: אריה קסלר - 052-7203676 : חיים שני - 050-5371148
הרשימה הנ"ל נכונה לר"ח אב תשפ"א